De regionale ziekenhuisgroepen (GHT - Groupements hospitaliers de territoire) van Navarra/Baskische Kust en Landes ontplooien hun onderling platform voor medische beeldvorming (Plateau d’imagerie médicale mutualisé - PIMM) “basco-landais"

Het eerste PIMM Public / Public werd opgericht in de regio Zuid-Aquitanië.

 

Louvain-La-Neuve (Belgium), 18. Februari 2020 - Dit strategisch project voor de ziekenhuizen van Bayonne, Saint-Palais, Dax en Mont-de-Marsan berust op de wil van de vier ziekenhuizen om hun middelen te bundelen om zo tegemoet te komen aan de regionale vraag naar beeldvorming. Dit project is in de eerste plaats een medisch en verpleegkundig project in de door het PIMM gedefinieerde regio.

Onder toezicht van een projectgroep bestaande uit de directeuren van de instellingen, afdelingshoofden en diensthoofden, treedt Dr. David Higué, hoofd van de afdeling radiologie van het ziekenhuis van Mont-de-Marsan, op als de medische coördinator van dit project.

Na het opstellen van een gedetailleerd bestek en in antwoord op een oproep tot het indienen van projecten onder leiding van het Agence Régionale de Santé (Regionaal Gezondheidsagentschap), is het project tot stand gekomen in de vorm van een groepering voor samenwerking op het vlak van gezondheidszorg tussen de 4 instellingen.

Dit project voor medische en verpleegkundige zorg steunt op drie fundamentele pijlers:

  • De permanentie van de zorg (PDS Permanence des soins) die onderling wordt afgestemd via een technisch platform op het Centre Hospitalier de la Côte Basque van Bayonne,
  • De totstandbrenging van gespecialiseerde tijdelijke functies op de vier sites, hetzij door de fysieke aanwezigheid van radiologen, hetzij door middel van geprogrammeerde teleradiologie,
  • Het houden van multidisciplinaire overlegvergaderingen (RCP), gevirtualiseerd door middel van videoconferentie.

De technische basis van dit PIMM is gebaseerd op de totstandbrenging van een oplossing die in staat is om de gehele workflow te beheren via de aanvraag van het onderzoek, de relevantie van de handelingen, de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie via spraakherkenning, dit alles in samenhang met het RIS (Radiologisch Informaties Systeem) en de lokale EPD’s (Elektronische patiëntendossiers).

Dr. Higué zegt: "Met behulp van Telemis hebben wij een workflow ontwikkeld die ons in staat stelt om alle aspecten van ons project in kaart te brengen. De steun van de ingenieurs van Telemis was essentieel. We hebben geprofiteerd van hun ervaring, visie en beschikbaarheid. Deze dienst maakte volledig deel uit van ons onderhoudscontract waardoor we hiervoor geen extra budget nodig hadden.”

Philippe Mabille, directeur-generaal van Telemis France, wijst op de voortreffelijke bijdrage van het projectteam waarbinnen de afdelingshoofden en de IT-verantwoordelijken van de instellingen erin zijn geslaagd om standaardisatie van methoden en processen tot stand te brengen resulterend in een optimalisering van het zorgtraject.

Dr. Martineau, hoofd radiologie bij het Centre Hospitalier de la Côte Basque, benadrukt dat de totstandbrenging van deze eerste PIMM Public / Public in Frankrijk belangstelling wekt op nationaal niveau en daarom vandaag een belangrijke referentie is die kan worden uitgebreid naar alle actoren van de regio.