Ziekenhuisdirecteurs, medisch directeurs en diensthoofden waren in groten getale aanwezig bij de eerste INTUITUS-ronde tafel over de activiteitendashboards

Ziekenhuisdirecteurs, medisch directeurs en diensthoofden waren in groten getale aanwezig bij de eerste INTUITUS-ronde tafel over de activiteitendashboards 
 

Louvain-La-Neuve (Belgium), 5. November 2019 - In het kader van de lancering van hun nieuwe product, een activiteitendashboard genaamd INTUITUS, heeft Telemis op 26 september een eerste rondetafelbijeenkomst georganiseerd, waar talloze ziekenhuisdirecteurs, medisch directeurs en diensthoofden bijeenkwamen.  Dat het een geslaagde avond was, bleek uit de vele discussies naar aanleiding van de ervaringen van twee gebruikers van het eerste uur, Dr. Ghislain Vandenbosch en Dr. Stéphane Dechambre, beiden arts en hoofd van de afdeling Medische beeldvorming in respectievelijk het Grand Hôpital de Charleroi en het Centre Hospitalier de Mouscron. 

 
 
De activiteitendashboards: een nuttige tool voor ziekenhuismanagers en voor een betere zorg voor de patiënten   
 
Tot nu toe hadden ziekenhuizen slechts beperkt inzicht in hun activiteiten. Bepaalde informatie was niet voorhanden en andere moeilijk interpreteerbaar. Bovendien was deze over het algemeen nooit in real time beschikbaar. Het verzamelen en het interpreteren van gegevens afkomstig van zeer verschillende bronnen neemt namelijk veel tijd in beslag en vraagt om hoge investeringen. 
 
Met INTUITUS voorziet Telemis de ziekenhuizen van een intuïtieve en gebruiksvriendelijke oplossing in de vorm van een dashboard met alle indicatoren die nuttige analyses kunnen opleveren. Deze ziekenhuiscockpit, die aansluit op de missie van Telemis « Extending Human Life », is bedacht en ontwikkeld om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren door de activiteiten van elke afdeling te optimaliseren.  
 
Dr. Ghislain Vandenbosch bevestigde tijdens zijn presentatie: “Voor we INTUITUS gebruikten, hadden we te maken met veel verspreide gegevens. Nu beschikken we over echte, onbetwistbare cijfers op basis waarvan we de juiste beslissingen kunnen nemen en onderbouwen”. Hij voegt hieraan toe: “Sinds onze ACI-accreditatie (Accreditation Canada International), moeten we tal van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) bijhouden en dat is niet niks. Dankzij INTUITUS beschikken we nu over een helder overzicht van ons kwaliteitsniveau en kunnen we gemakkelijk zien of we ons al dan niet verbeteren”. 
 
In minder dan een jaar is INTUITUS al geïmplementeerd in zes ziekenhuizen in België, Frankrijk en Italië en is duidelijk vooruitgang geboekt. Het Grand Hôpital de Charleroi, waar INTUITUS sinds juni 2018 geïnstalleerd is, is er bijvoorbeeld in geslaagd het aantal onderzoeken dat in de weekenden gedaan wordt beduidend op te voeren.  
 
Dr. Stéphane Dechambre benadrukte de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing: “INTUITUS is een tool die heel eenvoudig in gebruik is. Met één klik wordt alles bijgewerkt en is het upto-date. Het lijkt in niets nog op de PDF's die geprint moesten worden en die we pas 2 dagen later kregen”, waarna geëindigd werd met een demonstratie van de stralingsdosisbeheertool (DACS), die ook beschikbaar is in INTUITUS. 
 
 
INTUITUS, met uitbreidingsmodules voor operatiekwartieren, spoedgevallendiensten en laboratoria. 
 
Er is nog meer innovatie. Deze dashboardoplossing beperkt zich niet tot de dienst Radiologie. INTUITUS heeft ook een module voor operatiekwartieren, spoedgevallendiensten en laboratoria alsook een maatwerkmodule die aangepast kan worden aan elke specifieke behoefte. Deze moduleerbare, intuïtieve en ergonomische cockpit met meerdere bronnen biedt oneindig veel mogelijkheden zodat de verschillende ziekenhuisafdelingen hun doelstellingen gemakkelijker en sneller kunnen bereiken.  
 
Een rondetafelbijeenkomst dus die om herhaling vraagt in de komende maanden over verschillende toepassingsgebieden. 
 
-Einde-