Standaardisering & certificering

Wettelijke vereisten

De veiligheid van de patiënt heeft voor Telemis de hoogste prioriteit. Ons bedrijf voldoet aan de internationale wettelijke eisen:

 

Normen 

Telemis voldoet ook aan bestaande normen zoals IHE, DICOM en HL7:

 

Certificaten

  • TM-Mammo is gecertificeerd door de Belgische en Frans autoriteiten voor de Europese programma's voor borstkankerscreening:

Belgisch overheidscertificaat voor TM-Mammo:

Certificaat van de Franse overheid voor de TM-Mammo:

  • Er is geen certificaat aangemaakt

 

Lokale accreditaties

Nummer 24 in Frankrijk:

Op 21 december 2007 heeft de CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) Telemis opgenomen in de lijst van ondernemingen die voldoen aan de vereisten van het bestek voor een beeldarchiverings- en beheerssysteem (bijlage bij het Avenant nr. 24). Het CNAM heeft dit in een interne circulaire aan de Franse ziekenfondsen meegedeeld. Privé-klinieken en centra voor medische beeldvorming in Frankrijk die gebruik willen maken van supplementen voor de digitale archivering van medische beelden kunnen nu een beroep doen op Telemis voor een goedgekeurde installatie.